Polityka prywatności

Politykę Prywatności stworzyliśmy w celu ochrony prywatności Użytkowników serwisu www.lomapolska.pl oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych. Dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.lomapolska.pl.

 1. Administratorem danych osobowych, zawartych w serwisie www.lomapolska.pl, jest firma Loma Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Kokotek 18, 41-700 Ruda Śląska
 2. Firma Loma Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. zobowiązuje się do zapewnienia zgodnej z obowiązującym prawem ochrony prywatności oraz do podejmowania działań, mających na celu zapobieżenie dostępowi do danych osobowych osobom nieupoważnionym i ich ingerencji w prywatność osób, których dane dotyczą.
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach poprzez:
  • informacje dobrowolnie wprowadzone przez Użytkownika w formularzach
  • gromadzenie plików “cookies”
 5.  Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 7. Korzystając z serwisu www.lomapolska.pl, Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności serwisu. Wszelkie zmiany zostaną w sposób niezwłoczny, widoczny i zrozumiały udostępnione na stronie.

Pytania dotyczące Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@lomapolska.pl.