Loma Polska - Logo

Loma Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Buying automatic lathe with EU funding

Tornos GT26 - new, numerically controlled CNC machine, which allows us to offer new production possibilities.


See other news