Kontrola jakości

Ważnym punktem procesu produkcyjnego jest jego kontrola. W naszym zakładzie wytwarzane detale poddawane są ścisłej kontroli jakości na każdym etapie produkcji a jej wyniki monitorowane są z wykorzystaniem programu do SPC. 

Dział kontroli wyposażony jest w proste przyrządy pomiarowe oraz skomputeryzowane urządzenia. Najważniejsze z nich to:

  • Hoermle Glassteller Messmachine - maszyna do 100% kontroli geometrii detali
  • Opticline - Hommel Etamic C305 – urządzenie do optycznej kontroli wymiarów - dzięki ruchomym kamerom i obrotowej głowicy cały detal jest dokładnie mierzony.
  • Surfcom Flex - Zeiss – przyrząd służący do pomiaru chropowatości powierzchni
  • Projektor pomiarowy Mitutoyo do pomiaru konturu detalu
  • Pistolet do pomiaru średnic wewnętrznych ( średnicówka) - Bowers Holematic
  • Przyrząd do pomiaru bicia promieniowego i osiowego – Cordax