Loma Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

Usługi toczenia CNC na zlecenia - park maszynowy

Tornos GT26 – nowa, sterowana numerycznie maszyna CNC, dzięki której możemy zaoferować nowe możliwości produkcyjne.


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

PROJEKT pn. „Wzrost konkurencyjności firmy LOMA Polska sp. z o.o. sp. k. w oparciu o nowoczesne maszyny produkcyjne”

Beneficjent: LOMA Polska sp. z o.o. sp. k.

Wartość projektu: 671.580,00 PLN, wartość dofinansowania: 273.000,00 PLN

 

Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie  www.rpo.slaskie.plZobacz pozostałe aktualności