Poprzez audyt, udokumentowany sprawozdaniem, przedstawiono dowód, że niniejszy system zarządzania spełnia wymagania następującej normy: ISO 9001 : 2015


Zobacz pozostałe aktualności